Umuhimu wa kuamkiana

image

Umuhimu wa kutoleana Salaam na kuitikia Salaam

Allah Subhanahu Wataala Anasema:

“Na mtapoamkiwa kwa maamkizi yoyote, basi itikieni kwa yaliyo bora kuliko hayo au yarudisheni hayo hayo (kama mlivyoamkiwa). Hakika Allaah ni mwenye kuhesabu kila kitu.”

Allah Subhanahu Wataala Anasema:

“Na wanapo kujia wanao ziamini Ishara zetu waambie: Assalamu alaikum! Amani iwe juu yenu! Mola wenu Mlezi amejilazimisha rehema, ya kwamba atakaye fanya uovu miongoni mwenu kwa ujinga, kisha akatubu baada yake na akatengenea, basi hakika Yeye ni Mwenye maghfira na Mwenye kurehemu.”

Imepokelewa kutoka kwa Abu Hurayrah-(ra)-kwamba Mtume wa Allaah (saw) amesema:-”Naapa kwa Ambaye nafsi yangu imo Mikononi Mwake! Hamtoingia Peponi mpaka muamini, wala hamtoamini mpaka mpendane. Je, niwajulishe jambo mtakapolifanya mtapendana? Toeni Salaam baina yenu”

(Sahih Muslm).

Fadhila ya imaan ni kumuingiza mtu Peponi.

Salaa

image

W A T A K A O F A N I K I W A
🏼
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

HAKIKA wamefanikiwa Waumini,

Sifa yao ya mwanzo

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Ambao ni wanyenyekevu katika Sala zao,

Ayah zikamalizia sifa zao kwa
🏼
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
Na ambao Sala zao wanazihifadhi -

Wakastahiki zawadi kubwa

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
Hao ndio warithi,

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
Ambao watairithi Pepo ya Firdausi, wadumu humo.

Na watakapoulizwa watu wa motoni

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟

Ni nini kilicho kupelekeni Motoni?

Jibu Lao la kwanza

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
Watasema: Hatukuwa miongoni walio kuwa wakisali.

Huu ndio umuhimu wa swala

Usiiache na sali nyuma ya imamu
kabla ya kusaliwa mbele ya imamu .

By : Rashid alshukery

kumbusha wenzako

mkono kwa mkono hadi peponi

Kuridhika

image

Hekima ya leo.

Kuridhika hakuna uhusiano (kabisaa) na unachomiliki.

Ndio maana akasema mshairi (imamu shafi’y):

“Utakapokuwa na moyo wa kukinai (kuridhika kwa alicho kupa Mungu), Basi wewe na anaemiliki dunia ni sawa sawa”.

Na imesemwa kwamba: “kukinai (kuridhika) ni hazina isiyoisha”.

Mchana mwema.

Zinga la zingatio

image
Turudi kwa Mungu ndugu zangu.

AYAH HII YA QURAN INAKUACHA UMPENDE MUNGU WAKO NA UFANYE HARAKA KUMTAKA MSAMAHA,

AYAH hii Inasema hivi:

“نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ”

“Waambie waja wangu ya kwamba Mimi ndiye Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu”

Ndugu zangu:

Milango bado ipo wazi turudi kwake kabla haijafungwa kwa mauti.

Usikubali kuishi OVYO utakufa OVYO ufufuliwe pamoja na wa OVYO uishie milele pahala OVYO OVYO

Shukran.

Salat Istikhara

image

Istikhaarah maana yake ni kuomba uchaguzi au aumuzi katika jambo. Na Swalah ya Istikhaarah hakika ni zawadi kubwa tuliyopewa sisi Umma wa Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم, kwani ina faida kubwa sana kwetu kwani hatuamui jambo letu tunaloliomba katika Swalah hii, ila baada ya kumuomba Allaah سبحانه وتعالى Atuamulie Yeye hilo jambo kama lina kheri na sisi Atufanikishe nalo na kama ni la shari Atuepushe nalo. Yeye Pekee Allaah سبحانه وتعالى Ndiye mwenye kujua ya ghayb (yasiyoonekana) yaani yatakayotokea siku za mbele yaliyokuwa yameshandikwa katika Lawhun Mahfuudhw.

Amesema Jaabir Bin Abdillah رضى الله عنه “alikuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu akitufundisha Swala ya Istikhara kama vile anavyotufunza sura ya Qur’an.
Anasema Mtume صلى الله عليه وسلم ‘Akikusudia mmoja wenu kufanya jambo, aswali rakaa mbili zisizo za faradhi, kisha aseme:

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَسْتَخيـرُكَ بِعِاْـمِك، وَأسْتَقْـدِرُكَ بِقُـدْرَتِـك، وَأَسْـألُـكَ مِنْ فَضْـلِكَ العَظـيم، فَإِنَّـكَ تَقْـدِرُ وَلا أَقْـدِر، وَتَـعْلَـمُ وَلا أَعْلَـم، وَأَنْـتَ عَلاّمُ الغُـيوب، اللّهُـمَّ إِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ (وَيُسَـمِّي حاجته) خَـيْرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، ( عَاجِلِهِ و آجِلِه) فَاقْـدُرْهُ لي وَيَسِّـرْهُ لي ثـمَّ بارِكْ لي فيـه، وَإِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ شَـرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، ( عَاجِلِهِ و آجِلِه) فَاصْرِفْـهُ عَنّيِ وَاصْرِفْني عَنْـهُ وَاقْـدُرْ ليَ الخَـيْرَ حَيْـثُ كانَ ثُـمَّ أَرْضِـني بِِـه .
 

“Allahumma inniy astakhiyruka bi’ilmika, wa astaqdiruka biqudratika wa as-aluka min fadhwlikal-‘adhwiym, fainnaka Taqdiru wa laa aqdir, wa Ta’alamu wa laa a’alamu wa Anta ‘Allaamul-ghuyuub. Allahumma in Kunta Ta’alamu anna haadhal-amra (Utaje jambo lako) Khayrul-liy fiy diyniy wa ma’aashiy, wa ‘aaqibati amriy, ‘aajilihi wa aajilihi Faqdir-hu-liy wa Yassirhu-liy, thumma Baarik-liy fiyh. Wain Kunta Ta’alamu anna haadhal-amra sharrul-liy fiy diyniy wa ma’aashiy wa ‘aaqibati amriy ‘aajilihi wa aajilihi, Faswrif-hu ‘anniy Waswrifniy ‘anhu Waqdir-liyal-khayra haythu kaana Thummar-dhwiniy bih”

“Ewe Allah, hakika mimi nakutaka ushauri (muelekezo) kwa ujuzi Wako, na nakuomba Uniwezeshe kwa uwezo Wako, na nakuomba fadhila Zako kubwa, hakika Wewe Unaweza, nami siwezi, nawe Unajua nami sijui, nawe ni Mjuzi wa yale yaliyofichikana. Ewe Allah, iwapo jambo hili kutokana na ujuzi Wako (utalitaja jambo lako) lina kheri na mimi katika dini yangu na maisha yangu na mwisho wa jambo langu (karibu na mbali) basi nakuomba Uniwezeshe nilipate, na Unifanyie wepesi, kisha Unibariki, na iwapo unajua kwamba jambo hili ni shari kangu katika dini yangu na maisha yangu na mwisho wa jambo langu (karibu na mbali) basi Liepushe na mimi na Niepushe nalo, na Nipangie jambo jengine lenye kheri nami popote lilipo, kisha Niridhishe kwalo”
Kwa hiyo inampasa Muislamu awe anaitumia sana Swalah hii kwa kila jambo lake, likiwa ni dogo au kubwa kwani juu ya kupata faida ya kwamba unamuachia Allaah سبحانه وتعالى Mwenye Ujuzi Mwenye Hikma kutuamulia, pia unapata thawabu za kuswali Raka’ah mbili.

Lakini haifai kuswali Swalah hii kwa ajili ya mambo maovu au anapotaka mtu kutimiza fardhi. Mfano mwizi haimpasi kuiswali Swalah hii ili atake uamuzi kama akaibe au la. Au mwanamke asiiswali Swalah hii ikiwa yuko katika wasiwasi wa shaytwaani unaotaka kumpelekea kufanya zinaa na kadhalika.

Vile vile asiswali mtu Swalah hii katika kutimiza mambo ya kheri kama mfano kutimiza fardhi ya kutoa Zakah au Sadaka na kadhalika wakati shaytwaan atakapokutia wasiwasi kukuzuia kutenda amali hizo njema.

Swalah hii inaweza kutumika katika mambo yanayofaa mfano unataka kwenda safari, au umeomba kazi katika shirika fulani, au unataka kuoa au mwanamke amekuja kuposwa na kadhalika.
Vile vile unapokuwa na uamuzi wa mambo mawili na hujui jambo lipi mojawapo ni lenye kheri, mfano unayo akiba yako ya fedha na kuna fursa ya kufungua mojawapo ya biashara za aina mbili, sasa hujui biashara gani katika hizo ndio yenye kheri na wewe, hapo utaswali ili upate maamuzi ya biashara itakayokuwa na kheri na wewe.

Kisha baada ya kuswali Swalah hii kwa mambo yanayofaa kuiswalia, inakuwa umeshamuachia Allaah سبحانه وتعالى Akuamulie, kwa hiyo vyovyote utakavyoamua itakuwa ndio uamuzi Wake Allaah سبحانه وتعالى na itakuwa ndio kheri yako. Wala sio lazima mtu aote kama wanavyofikiria baadhi ya watu baada ya kuswali Swalah hii.Duaa na Adkhaar

Dua za Mtume saw

image

Du’aa katika Sunnah ziko nyingi sana. Aghlabu ya du’aa za Mtume (صلى الله عليه وسلم) zilikuwa za mukhtasari wa maneno kwa maana kauli zake fupi lakini zenye maana tele na hikma kama alivyosema mwenyewe katika usimulizi ufuatao:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: “فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ, وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

Imepokewa kutoka kwa Abu Huraryah (رضي الله عنه) kwamba Mtume (صلى الله عليه وسلم) amesema: ((Nimefadhilishwa juu ya Manabii kwa mambo sita; nimepewa ‘Jawaami’al-Kalimi’[1] na nimenusuriwa kwa [kutiwa] hofu [katika nyoyo za maadui] na nimehalalishiwa ghanima[2] na nimefanyiwa ardhi kuwa kitoharishi na masjid [mahali pa kuswali], na nimetumwa kwa viumbe wote, na Manabii wamekhitimishwa kwangu))[3]

Tunazigawanya Du’aa hizo katika maudhui mbali mbali na kutokana na hali zinazomkabili Muislamu:

-Du’aa Alizokuwa Akiomba Sana Mtume (صلى الله عليه وسلم )

Kuomba kheri za dunia na Akhera

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbaana aatinaa fid-dduniya hasanatan wafil Aakhirati hasanatan wa qinaa adhaaban-naari[4]

Mola wetu, tupe katika dunia mema na katika Akhera mema na Tukinge adhabu ya Moto[5]

Kuthibitika Katika Dini Na Utiifu

‏ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك

Yaa muqallibal quluwbi, thabbit qalbiy ‘alaa Diynika

Ee Mwenye kupindua nyoyo, Thibitisha moyo wangu katika Dini Yako[6]

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

Allaahumma Muswarrifal quluwbi, swarrif quluwbanaa ‘alaa twaa’atika

Ee Allaah, Mwenye kugeuza nyoyo, zigeuzi nyoyo zetu katika utii Wako[7]

-Du’aa Za Maombi Ya Ujumla

‏ اللَّهُمَّ إِني أسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أعْلَمْ، وَأعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ ‏‏ أعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَألَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا استعَاذَ بِكَ مَنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إنِّي أسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ وَأعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وَأسْأَلُكَ أنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا

Allaahumma inniy as-aluka minal-khayri kullihi ‘aajilihi wa aajilihi, maa ‘alimtu minhu wamaa lam a’lam. Wa a’uwdhu Bika minash-sharri kullihi ‘aajilihi wa aajilihi maa ‘alimtu minhu wamaa lam a’lam. Allaahumma inniy as-aluka min khayri maa saalaka ‘Abduka wa Nabiyyuka, wa a’uwdhu Bika min sharri masta’aadha Bika minhu ‘Abduka wa Nabiyyuka. Allaahumma inniy as-alukal-Jannata wamaa qarraba ilayhaa min qawlin aw ‘amal, wa a’uwdhu Bika minan-nnaari wamaa qarraba ilayhaa min qawlin aw ‘amal, wa as-aluka antaj-’ala kulla qadhwaai qadhwaytahu liy khayraa

Ee Allaah, hakika mimi nakuomba kheri zote zilizokaribu na mbali nizijuazo na nisizozijua. Najikinga Kwako shari zote za karibu na za mbali nizijuazo na nisizozijua. Ee Allaah, hakika nakuomba kheri alizokuomba mja Wako na Nabii Wako, na najikinga Kwako shari alizojikinga nazo mja Wako na Nabii wako. Ee Allaah, hakiki mimi nakuomba Pepo na yanayokaribisha kwayo katika kauli au amali, na najikinga Kwako Moto na yanayokaribisha kwayo katika kauli au amali, na nakuomba Ujaalie kila majaaliwa yangu [uliyonikidhia] yawe kheri[8]

‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أسْألُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

Allaahumma inniy as-alukal-hudaa wat -ttuqaa wal ‘afaafa wal ghinaa

Ee Allaah hakika mimi nakuomba uongofu na ucha-Mungu na kujichunga[9] na kutosheka[10]

Kuomba Hidaaya:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ 

Allaahumma-hdiniy wasaddid-niy, Allaahumma inniy as-alukal-hudaa was-ssadaad

Ee Allaah, niongoe na nionyoshe sawasawa. Ee Allaah hakika mimi nakuomba hidaaya na unyofu[11]

Kuomba hesabu ya sahali Aakhirah Na Kuwa pamoja na Mtume (صلى الله عليه وسلم ) Peponi.

اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا

Allaahumma haasibniy hisaaban -yasiyraa

Ee Allaah nihesabie hisabu iliyo sahali[12]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لاَ يَرْتَدُّ, وَنَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ, وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ جَنَّاتِ الْخُلْدِ

Allaahumma inniy as-aluka iymaanan laa yartaddu, wa na’iyman laa yanfaddu, wa muraafqatan-Nabiyyi Swalla-Allaahu ‘alayhi wa sallam fiy a’-laa ghurafil-Jannah, Jannaatil-khuldi

Ee Allaah, hakika nakuomba imani isiyoritadi [isiyobadilika], na neema zisizoisha na kuambatana na Nabii Swalla-Allaahu ‘alayhi wa sallam katika vyumba vya ghorofa za juu kabisa Peponi, Pepo za kudumu milele[13]

-Kuomba Wingi Wa Iymaan, Taqwa Na Hifadhi

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Allaahumma a’inniy ‘alaa dhikrika, wa shukrika wa husni ‘ibaadatika

Ee Allaah nisaidie juu ya utajo Wako [kukudhukuru], na kukushukuru na uzuri wa ‘ibaadah Zako[14]

‏‏اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا ‏ ‏تُبَلِّغُنَا ‏بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأسْمَاعِنَا وَأبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أحْيَيْتَنَا, وَاجْعَلْهُ ‏الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، ولا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أكْبَرَ هَمِّنَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا

Allaahumma-qsim-lanaa min khash-yatika maa yahuwlu baynanaa wa bayna ma’swiyk, wamin twaa’atika maa tuballighunaa bihi Jannatak, wa minal-yaqiyni maa tuhawwinu bihi ‘alaynaa muswiybaatid-duniya, wa matti’-naa biasmaa’inaa wa abswaarinaa wa quwwaatinaa maa ahyaytanaa waj-’alhul-waaritha minnaa waj-’al thaaranaa ‘alaa man dhwalamanaa wanswurnaa ‘alaa man ‘aadaana, walaa taj-’al muswiybatanaa fiy diyninaa, walaa taj-’alidduniya akbara hamminaa walaa mablagha ‘ilminaa, walaa tusallitw ‘alaynaa man-llaa yarhamunaa

Ee Allaah tugawanyie sisi hofu Yako itakayotenganisha baina yetu na baina maasi Yako, na utiifu utakaotufikisha katika Pepo Yako, na yaqini itakayotusahilishia misiba ya dunia, na tustareheshe kwa masikio yetu, na macho yetu, na nguvu zetu madamu Utatuweka hai, na yajaalie yawe ni urithi wetu na Jaalia iwe lipizo kwa anayetudhulumu, na tunusuru dhidi ya anayetufanyia uadui, na wala Usitufanyie msiba wetu ni Dini yetu, wala Usifanye dunia kuwa ndio hima yetu kubwa kabisa, na wala upeo wa elimu yetu, wala Usitusaliti kwa asiyetuhurumia[15]

100 Advices from Qura’n.

✔ 1. Do not mix the truth with falsehood (2:42)

✔ 2. Order righteousness to people only after practicing it yourself(2:44)

✔ 3. Do not commit abuse on the earth (2:60)

✔ 4. Do not prevent people from mosques (2:114)

✔ 5. Do not follow anyone blindly (2:170)

✔ 6. Do not break the promise (2:177)

✔ 7. Do not engage in bribery (2:188 )

✔ 8. Fight only with those who fight you (2:190)

✔ 9. Keep the etiquettes of war (2:191)

✔ 10. Protect orphans (2:220)

✔ 11. Do not have sexual intercourse during menstrual period (2:222)

✔ 12. Breast feed your children for two complete years (2:233)

✔ 13. Choose rulers by their merit (2:247)

✔ 14. No compulsion in religion (2:256)

✔ 15. Do not invalidate charity with reminders (2:264)

✔ 16. Help those in need by finding them (2:273)

✔ 17. Don’t consume interest (2:275)

✔ 18. Grant more time to repay if the debtor is in hard time (2:280)

✔ 19. Write down the debt (2:282)

✔ 20. Keep the trust (2:283)

✔ 21. Do not spy and backbite (2:283)

✔ 22. Believe in all prophets (2:285)

✔ 23. Do not burden a person beyond his scope (2:286)

✔ 24. Do not become divided (3:103)

✔ 25. Restrain Anger (3:134)

✔ 26. Do not be rude in speech (3:159)

✔ 27. Think deeply about the wonders
and creation of this universe (3:191)

✔ 28. Men and Women have equal rewards for their deeds (3:195)

✔ 29. Wealth of the dead should be distributed among his family members (4:7)

✔ 30. Women also have the right for inheritance (4:7)

✔ 31. Do not devour the property of orphans (4:10)

✔ 32. Do not marry those in your blood relation (4:23)

✔ 33. Do not consume one another’s wealth unjustly (4:29)

✔ 34. Family should be led by men (4:34)

✔ 35. Be good to others (4:36)

✔ 36. Do not be miserly (4:37)

✔ 37.Do not keep envy (4:54)

✔ 38. Judge with justice between people (4:58)

✔ 39. Do not kill each other (4:92)

✔ 40. Do not be an advocate for deceit (4:105)

✔ 41. Stand out firmly for justice (4:135)

✔ 42. Cooperate in righteousness (5:2)

✔ 43. Do not cooperate in sin and aggression (5:2)

✔ 44. Dead animals, blood, the flesh of swine are prohibited (5:3)

✔ 45. Be just (5:8 )

✔ 46. Punish for crimes in an exemplary way (5:38 )

✔ 47. Strive against sinful and unlawful acts (5:63)

✔ 48. Avoid intoxicants and alcohol (5:90)

✔ 49. Do not gamble (5:90)

✔ 50. Do not insult others’ deities (6:108 )

✔ 51. ’Having majority’ is not a criterion of truth (6:116)

✔ 52. Don’t reduce weight or measure to cheat people (6:152)

✔ 53. Do not be arrogant (7:13)

✔ 54. Eat and Drink, But Be Not Excessive (7:31)

✔ 55. Wear good cloths during prayer times (7:31)

✔ 56. Forgive others for their mistakes (7:199)

✔ 57. Do not turn back in battle (8:15)

✔ 58. protect and help those who seek protection (9:6)

✔ 59. Keep Purity (9:108 )

✔ 60. Never give up hope of Allah’s Mercy (12:87)

✔ 61. Allah will forgive those who have done wrong out of ignorance (16:119)

✔ 62. Invitation to God should be with wisdom and good instruction (16:125)

✔ 63. No one will bear others’ sins (17:15)

✔ 64. Be dutiful to parents(17:23)

✔ 65. Do not say a word of disrespect to parents (17:23)

✔ 66. Do not spend money extravagantly (17:29)

✔ 67. Do not kill your children for fear of poverty (17:31)

✔ 68. Do not even approach unlawful sexual intercourse (17:32)

✔ 69. Do not pursue that of which you have no knowledge (17:36)

✔ 70. Speak to people mildly (20:44)

✔ 71. Keep aloof from what is vain (23:3)

✔ 72. Do not enter others’ houses without seeking permission (24:27)

✔ 73. Allah will provide security for those who believe only in Allah (24:55)

✔ 74. Do not enter parents’ private room withoutasking permission (24:58 )

✔75. Walk on earth in humility (25:63)

✔76. Do not neglect your portion of this world (28:77)

✔77. Invoke not any other god along with Allah (28:88 )

✔78. Do not engage in homosexuality (29:29)

✔79. Enjoin right, forbid wrong (31:17)

✔80. Do not walk in insolence through the earth (31:18 )

✔81. Lower your voice (31:19)

✔82. Women should not display their finery (33:33)

✔83. Allah forgives all sins (39:53)

✔84. Do not despair of the mercy of Allah (39:53)

✔85. Repel evil by good (41:34)

✔86. Decide on affairs by consultation (42:38 )

✔87. Try for settlement between people (49:9)

✔88. Do not ridicule others (49:11)

✔89. Avoid suspicion (49:12)

✔90. Do not spy or backbite (49:12)

✔91. Most noble of you is the most righteous (49:13)

✔92. Honor guests (51:26)

✔93. Spend wealth in charity (57:7)

✔94. No Monasticism in religion (57:27)

✔95. Those who have knowledge will be given a higher degree by Allah (58:11)

✔96. Treat non-Muslims in a kind and fair manner (60:8 )

✔97. Save yourself from covetousness (64:16)

✔98. Seek forgiveness of Allah. He is Forgiving and Merciful (73:20)

✔99. Do not repel one who asks (93:10)

✔100. Encourage feeding poor (107:3)

Tropical depression in Arabian Sea may head to Oman

According to United States’ navy observation also, the potential of the tropical disturbance to develop into a significant tropical cyclone remains high within the next 24 hours[/caption]

Muscat: A depression formed over Arabian Sea near 1,230km south east of Masirah Island, will develop into a deep depression in the coming 24 hours and might be heading towards Oman, the global meteorological departments say.

“It would move north-northwestwards and intensify further into a deep depression during next 24 hrs,” the Indian meteorological has said in its latest statement

download

According to United States’ navy observation also, the potential of the tropical disturbance to develop into a significant tropical cyclone remains high within the next 24 hours.

The tropical storm risk centre has also projected that the depression is moving towards Oman coast adding that the tropical storm may convert into a Category 1 storm on June 10. 

The wind speed of Category 1 storm will be raging between 119-153 kilometers per hour.

However, in a statement issued on June 5, the Oman meteorological department had said that the tropical depression will not pose a threat to Oman