Jesus In the Quran

Very  informative and useful application for android phones.

JESUS IN THE QURAN.

Download it here – [url]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmi.jesusinthequran[/url]

KUNYOA PANKI NI HARAM


Kunyoa/ kupunguza nywele na kuziacha baadhi yake;

kama mitindo iliyopo sasa watu hunyoa kama kunguru kichwa chote hunyolewa na kuachwa nywele nyingi sehemu moja kama vile utosini na kadhalika haifai; hii ni katika mtindo inayopendezeshwa na washirikina kwa Waislamu hasa waliofitinishwa na mchezo mpira na muziki; huwa wanawaiga wachezaji na wanamuziki katika kila kitu likiwemo hili la mitindo ya kunyoa nywele zao, hiyvo ieleweke kuwa haifai kwani yamekatazwa na Mjumbe wa Allaah (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) kama ilivyothibiti katika Hadiyth ya Ibn ‘Umar (Radhiya Allaahu ‘anhuma) aliposema:

“Kwamba Mjumbe wa Allaah (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) amekataza Al-Qaz’; akasema: nikamuuliza Naafi’ ni nini Al-Qaz’? Akasema: kunyoa baadhi ya kichwa cha mtoto na na kuacha baadhi yake (panki)”
Imepokelewa na Muslim, kitabu cha Mavazi na mapambo, mlango kuchukiwa kwa Al-Qaz (kunyoa panki)’.

KUMBUSHA VIJANA (SHARO BAROz)

mkono kwa mkono hadi peponi

TV IMAAN

Assalaam alaykum warahmatullah wabarakatuh.

Alhamdulillah….Tv Imaan  imeingia mkataba na startimes ili kurushiwa matangazo yake kwa mikoa 6, Daressalaam Morogoro,Arusha,Dodoma,Mbeya na Mwanza itayogharimu Milioni  Mia mbili ishirini na tatu na laki nane, 223,800,000/=  kwa mwaka.

Pia TV IMAAN kwa njia ya Satellite (dish)

satellite ..intelsat 906  64°E
Frequency….4069
Symbol Rate ….. 2500
Polarization. …..Vertical

Na kwa vingamuzi vya startimes ni Kwa mikoa ifuatayo……..Morogoro, Daressalaam, Arusha, Mbeya, Mwanza na Dodoma.

April Fool day

Sitaki kuzungumzia asili ya April Fool day ili kufupisha mada yangu. Kila mmoja akae atafute asili ya April fool ni ipi basi muislamu wa kweli hakika hatokuwa pamoja na waongo na atajiepusha na kusema UONGO.

Ninachotaka kukizungumzia hapa ni hichi kitendo cha waislamu kusema Uongo kila ikifika tarehe mosi April. Uongo ni haramu haramu tena ni haramu. Na kuna makatazo makubwa ndani ya uislamu kuhusu Uongo. Leo muislamu anasema uongo kumwambia mwenzake je hakai akafikiria kuwa anaweza kumsababishia muislamu mwenzake kupata madhara?

Leo unamwambia mtu aende sehemu kuna ajali au lolote je unajua mwenzako yuko katika hali gani wakati unampa habari hiyo? Halafu muislamu anacheka na kujidai kuwa amempata siku ya wajinga.

Mtume(swalla Allahu alayhi wasallam)anasema”Uongo ni haramu japokuwa ni maskhara”Katika jambo la kusema uongo waislamu tumekatazwa na tumetakiwa tuwe nalo mbali kabisa na kuna maonyo makali kutoka kwa Mtume (swalla Allahu alayhi wasallam). Kutoka kwa Muaawiyah bin Haydah Amesema: ” Nimemsikia Mtume Swalla Allaahu alayhi wasallam akisema:”Ole wake kwa anayehadithia jambo la uongo ili watu wacheke. Basi ole wake! Ole wake! (At-Tirmidhiy na amesema hii ni Hadiyth Hasan, na pia imepokelewa na Abu Daawuud)

JE VIPI MTUME (SWALLA ALLAHU ALAYHI WASALLAM) ALIKUWA AKIFANYA MZAHA

Kutoka kwa Ibn Umar (Radhiya Allaahu anhuma) ambaye amesema: Mtume (Swalla Allaahu alayhi wa aalihi wa sallam) amesema: “Hakika mimi nafanya mzaha lakini sisemi ila tu yaliyo ya kweli” Attwabarany

Na tukumbuke kuwa miongoni mwa alama za mnafik moja wapo anapozungumza basi husema uongo. Imetoka kwa Abu Hurayrah (Radhiya Allaahu anhu) kwamba Mtume (Swalla Allaahu alayhi wa aalihi wa sallam) amesema: “Alama za munaafiq ni tatu; akizungumza husema uongo, akitoa ahadi huivunja, akiaminishwa kwa kitu hufanya khiyana” Al-Bukhaariy na Muslim.

Ndugu zangu wa kiislamu tujiepusheni na jambo hili la kusema Uongo na tuwe wenye kuwakataza na wenzetu. Na mtu anaweza kusema nitatubia lakini mara hii lazima nimpate au hii mara ya mwisho. Basi wewe waza katika akili yako na je wakati unasema uongo malaika wa kutoa roho anakuja kuchukua roho yako na hujatubia. Nini utamjibu Allah wakati umerudi kwake unasema Uongo?

ALLAH ATUJAALIE WALE WENYE KUAMBIWA MAZURI NA KUYAFANYIA KAZI NA KUKATAZWA MABAYA NA KUYAWACHA”Aaamin.

“NA KUMBUSHA, KWANI UKUMBUSHO HUWAFAA WAUMINI”(51:55).

Siri za maisha

Huenda wengine wakakuona msafi, na huenda wengine wakakuona muovu, na huenda wengine wakakuona…….

Lakini siri ya pekee ambayo haijui mwengine ila wewe ni:

siri ya mafungamano yako na Mungu wako

Basi wasikughuri wanaokusifu… wala wasikudhuru wanaokukejeli…….

Mwenyezi Mungu amesema:

{Bali mtu ni shahidi juu ya nafsi yake}.

(Suratul Qiyama : 14)

Wasia tisa

Wasia tisa kutoka Quran (Suratul Hujurat) za kutufunza kudili (kuamiliana) na watu:

1- Chunguzeni kwanza ukweli wa habari (mnapoletewa habari).

2- Fanyeni suluhu (patanisheni baina ya watu waliogombana).

3- Hukumuni kwa haki.

4- Msiwadharau watu.

5- Msitukanane kwa makabila.

6- Msiitane kwa majina mabaya.

7- Jiepusheni sana na kuwadhania watu dhana mbaya.

8- Msipeleleze habari za watu.

9- Msisengenyane

zihifadhi vizuri na uzichunge maishani.

si jukumu lako kumfurahisha kila mtu lakini ni jukumu lako kutomuudhi mtu.

Mkono kwa mkono hadi peponi.

 

Zingatio kwa kila mwenye mke

Daima jaribu uwezavyo kuwa mtu mzuri kwa mkeo kwa njia ya maneno na vitendo. Ongea nae, mchekee, tafuta ushauri wake, muulize juu ya mawazo yake, tumia-wakati maalum na yeye na daima kumbuka kwamba Mtume Mohammed (s.a.w) alisema:-((Wabora katika nyinyi ni wale ambao ni wabora kwa wake zao))

Zingatia haya na yatumie katika maisha yako yatakusaidia

"Mtu aliyezama kwenye mapenzi ya Mwenyezi Mungu Aliyetukuka,,,,,,,,

,,,,, namna anavyo chapwa na mitihani ndivyo anavyozidi mapenzi na kujikaribisha kwa Mungu"

Ameangamia kila anayeadhibu na kukhini na kudharau hisia za mwanadamu, hajui kuwa katika ulimwengu huu.... unavyowatendea watu ndivyo utakavyolipwa.

Ni uzuri ulioje uvae tabia njema zako.... na ujitie manukato ya tabasamu lako.. hata yanapokua.. mandhari (shepu) yako.... ni ya kiajabu na kutofahamika kwa wengine.... utakuta kizuizi hiki kinafifia na utafurahia.......
                    
Mke hana haja ya.....
matumizi na maskani (nyumba) peke yake.... lakini pia... anahitaji maneno mazuri, moyo mzuri, mapenzi.. na huruma... mhurumie mke wako na  msahaulishe mchoko wake......

Baadhi ya watu, ukiwaheshimu,.... wanazidisha kukutendea uovu,.... (wewe usijali usiaje kuwa mwadilifu)
                           
Urafiki mwema: ni ule..... unaokufanya ukaishi maisha mawili...,

moja hapa... ingine .... peponi.........
                           
Kujiheshimu..., heshima sio  katika mavazi peke yake.... bali kuna kicheko...cha kuheshimika... mwendo wa kuheshimika..... na tabia za kuheshimika..........
                         
Usimuache mtu mpenzi (muhimu) kwako kwasababu ya kosa (kuteleza).....au ila aliyonayo.... hakuna aliye kamili...  isipokuwa Mwenyezi Mungu... Utukufu ni wake  Yeye tu......
                           
Katika matatizo ya  watu....wanaweza kufuta... historia yako nzuri yote.... kwa ajili ya msimamo wa mwisho ambao haukuwapendeza.....
                           
Uzuri hauna thamani.......bila fikra...na maadili mema....na tabia.
                           
Haupimwi utamu wa mwanadamu...kwa utamu wa ulimi.... ni maneno mangapi mazuri...yameficha sumu ya nyoka..... kwani tupo katika wakati... mambo yamevurugika...
                                          
Peaneni msamaha.... na muzifanye nyoyo zenu nyeupe..... na kumbukeni kuna siku...... hatutakuwa katika maisha haya....
                           
Vitu vyote vinaenda havirudi..... isipokuwa dua.....inaenda na matumaini: ....na inarudi [na zawadi].

Maneno ni kama dawa…. machache yake yanufaisha ….. na mengi yanaua..             
Urafiki si….kubaki na rafiki…muda mrefu…, ………urafiki ni kudumu …… kwenye ahadi ikiwa….ni masafa marefu au mafupi….
                           
Katika ajabu ya mwabaadamu…anakimbia anaposikia (nasaha) na anaskiza anaposikia (fedheha)
                                              
Kuna watu wanahitaji …….. urekebishaji wa kupambwa kindani…. kukuzwa moyo, … kuondolewa chuki….. kukazanishwa ulegevu wao wa fikra…, kuvunjwa chembe chembe (cells) za shari kwenye nafsi zao….. na kupulizwa dhamiri zao dhaifu…..
                           
Ulimi ni mhalifu!….  mfungwa nyuma ya meno!…. ukiufungua wakati wa hasira… utakutupa kwenye kipango cha majuto “…..
…… chini ya hukumu…. ya dhamiri !

Adabu za kuuliza swali

Picha

Watu wengi wanapotaka kuuliza suala basi huuliza kwa njia mbaya bila yao kujuwa, tena huwenda suala hilo akaulizwa shekhe mkubwa au katika wanavyuoni maarufu. Mifano mingi tunaweza Kutoa ili kuyabainisha makosa haya. Kwa mfano kwenda mtu akamuuliza Shekh kwa kusema: eti Sheikh ukinywa pombe au ukizini au ukifanya kidha?. Suala kama hili lisimpigie mfano umuulizaye. Ulizi hivi: ikiwa mtu kanywa pombe au kazini au!.. Ili usije ukamkera unayemuuliza.

Ndio mara moja kuna mtu alimuuliza shekh Suala kwa kusema: akifa baba wa mkeo? kabla hajakamilisha Sheikh akajibu, mimi baba wa mke wangu kishafariki zamani.

Au mara nyengine mtu hujifedhehesha yeye mweyewe mbele za watu bila kujuwa. Unapokwenda kumuuliza Shekh suala na kumwambia ukasema mimi nilizini au nilikunywa pombe! Au..jaribu kuuliza tu ili wewe ujuwe hukumu yake ili upate kufuata.

Mambo kama haya lazima Muislamu ayafahamu wazi wazi kwani daima kuwemo katika mzunguko wa masomo na kuuliza masuala, na bila ya kuuliza masuala basi itakuwa vigumu kupata elimu. Wala hakuna kuona haya kuuliza kwani mwenye kuona haya hatosoma.

WALLAHU AALAM