JE, WATAKA NINI? KIPATE UKITAKACHO SASA

Je, wataka rizqi pia uteremkiwe na baraka?

Juu yako kutoa SADAKA

——————————————————
Allah huiondolea baraka riba, na huzibariki sadaka.

      (Quran Al baqara 276)
——————————————————

Je, wataka kufikia darja ya wema na uchamungu?

Juu yako kutoa Sadaka.

———————————————————
KABISA HAMTAFIKIA wema mpaka mtoe katika vile mnavyo vipenda. Na kitu chochote mnacho kitoa basi hakika Allah anakijua.

       (Quran Al emraan 92)

———————————————————–

Je, wataka zikujilie thawabu hali ukiwa ndani ya kaburi lako?

Juu yako kutoa sadaka.

Asema Mtume saw:

Pindi akifa mwanadamu hukatika amali zake ila amali tatu tu. …Akataja miongni mwake. . ni sadaka yenyekuendelea.

———————————————————-
Na toeni katika tulicho kupeni kabla hayajamfikia mmoja wenu mauti, tena hapo akasema: Mola wangu Mlezi! Huniakhirishi muda kidogo nipate kutoa sadaka, na niwe katika watu wema?
     (Quran Almunafiqun 10)
– ———————————————–

NIWAKATI WAKO SASA.
     

Namuomba Allah atujalie tuwe wenye kutekeleza amri zake.

Ameen.

USIPOTEZE MUDA WAKO, KWANI UTAKUJA KUUJUTIA.

image

Usipoteze muda wako (kwa mambo ya kipuuzi) bali upatie faida kwa kumdhukuru (kumkumbuka) Allah na kufanya kazi za kheri.

Wapo baadhi ya watu waweza pita mahala. ..
Ima ukawakuta wakicheza karata , wakisikiliza miziki..nk…..

Pindi uwaulizapo hujibu:

  [B]TUNAPOTEZA MUDA❗[/B]

Hii ni khasra kubwa kabisa. ….
Kwa sababu….

Siku ya kiyama tutatamani lau tungetumia muda huo kukusanya meengi katika mema.

Tutatamani lau maisha yetu yoote yangekua ya ibada tu (wala siyo ya kupoteza muda)

Lakini siku hiyo kutamani hakuto tunufaisha chochote.

Allah anasema:

Mpaka yanapo mfikia mmoja wao mauti, husema: Mola wangu Mlezi! Nirudishe.

Ili nitende mema sasa badala ya yale niliyo yaacha. Wapi! Hii ni kauli aisemayo yeye tu. Na nyuma yao kipo kizuizi mpaka siku watapo fufuliwa.

(Quran Al muuminun 99-100)

[B]SUB HAANALLAH❗[/B]

Tambua kwamba:
Hakika hii dunia ni saa tu.
Basi ijalie kuimaliza katika twaa (kumtii muumba wako).

Allah anasema:

Ni kama kwamba wao siku watapo iona (hiyo kiyama) hawakukaa ila jioni moja tu, au mchana wake.
           (Quran Annaaziat 46)

[B] 9ZINDUKA/ BADILIKA❗[/B]

Namuomba Allah atujalie tuwe wenye kutekeleza amri zake.

Ameen

YABORESHE MAISHA YAKO KWA KUA KARIBU NA MUUMBA WAKO

Kua katika yakini (Juu ya kuamini kwamba…)

Hakika maisha yanayo ambatana na kumkumbuka Allah ni maisha bora zaidi.

Na yeyote alie mbali na (Allah) basi yupo katika uovu mkubwa na (Khasara)

Allah Subhanahu Wataalah anasema:

Na atakaye jiepusha na kunikumbuka mimi, basi kwa yakini atapata maisha yenye dhiki, na Siku ya Kiyama tutamfufua hali ya kuwa kipofu.

(Quran Twaha 124)

Alie mbali na Allah (Hamkumbuki katika ibada) basi yupo katika dhiki kubwa hata kama atakua na mali sawa na Qaaroun.

REJEA KWA ALLAH.
    

Namuomba Allah atujalie tuwe wenye kutekeleza amri zake.

Ameen ya Rab L-Alameen.

MAMBO YAKO YAKIWA MAGUMU, USIKIMBILIE KWA MGANGA

MAMBO YAKO YAKIWA MAGUMU, USIKIMBILIE KWA MGANGA…BALI SULUHISHO LAKE NI TAQWA (UCHAMUNGU).

Mwenye kumcha  Mwenyezi Mungu , Mwenyezi Mungu atamruzuku kwa namna asiyo itarajia.

Atajalia kwa mchamungu huyo mambo yake kua mepeesi kabisa.

Mwenyezi Mungu atamfutia makosa yake.

Pia atafanyiwa ujira mkubwa kabisa tena uliyobora.

Mwenyezi Mungu anasema kwenye Quran tukufu:

Na anaye mcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake kuwa mepesi.

Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu amekuteremshieni. Na anaye mcha Mwenyezi Mungu atamfutia maovu yake, na atampa ujira mkubwa.

(Atwalaaq 4-5)

[emoji818]Uchamungu pekee ndiyo njia ya kupata neema hapa duniani na kesho akhera.

MCHE MWENYEZI MUNGU

Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe wenye kutekeleza amri zake.

Ameen.

Yasome haya yatakusaidia katika maisha yako

image

Mueke chura kwenye kiti cha dhahabu utamuona ataruka aende kwenye tope hivi ndio baadhi ya watu walivyo, namna utakavyomuenua atarudi mahala anapotoka….

Usimhuzunikie mtu aliyekubadilikia ghafla, huenda ikawa ameacha kujifanyisha.. (pretend)

Mwenyezi Mungu amewaumba malaika wana akili bila ya matamanio, na akawaumba wanyama wana matamanio bila akili, na akamuumba mwanadamu akampa akili na matamanio, basi ambaye akili yake itashinda matamanio yake anaungana na malaika, na ambaye matamanio yake yatashinda akili yake anaungana na wanyama.

Mwanadamu maishani ni kama kalamu (pencil), anachongwa na makosa ili aandike kwa khati nzuri..anaendelea hivi mpaka kalamu iishe na kunabaki mazuri aloyaandika.

Usililie kila kitu kilichopita na iwe ni funzo kwako, hakuna kitu kinakufanya mkubwa isipokuwa maumivu makubwa, na sio kila kuanguka ndio mwisho kwani kuanguka kwa mvua ni mwanzo mwema.

Uslubu wako ni fani: kutangamana na wengine ndio cheo chako, kila uslubu wako ukipanda cheo chako kinapanda.

Wanamsifu mbwa mwitu naye ni hatari kwao, na wanamdharau mbwa naye ni mlinzi wao…watu wengi wanawadharau wanaowahudumia na wanawaheshimu wenye kuwadharau.

Kuwa na mnyama rafiki ni bora kuliko kuwa na rafiki mnyama!!

Nilitabasamu nilipokosa ninachokitaka nikafahamu kuwa Mungu anataka nipate zaidi ya ninachotaka nikatabasamu tena upya…

Ukiumia kwa maumivu ya mwengine basi wewe ni mwema, na ukishiriki katika matibabu yake, basi wewe ni mtukufu…