Nusu ya Sha’baan

image

Kufunga Na Kukutanika Usiku Wa Niswf Sha’baan Na Kufanya Kisomo Inafaa?

Kuhusu ibada au du’aa mahsusi ya usiku huo:

Uzushi huo umesambaa na kujulikana kuwa usiku huo ni usiku ambao mambo yafuatayo yanakadiriwa kwa mwanaadamu ya mwaka mzima, yaani tokea Niswfus-Sha’baan ya mwaka huu hadi Niswfus-Sha’aban nyingine. Nayo ni; rizki yake, majaaliwa yake (ya kheri na shari) na uhai wake (yaani kama atakuwa miongoni mwa watakaaga dunia).

Haya yametokana na mapokezi yasiyo sahihi ‘mawdhwuu’, yaani yalizozushwa na yanayojulikana kuwa ni batili au dhaifu sana zilizotaja mas-ala kama hayo. Mfano ni usiku ambao maisha ya mtu yanaandikwa, hivyo wale watakaoaga dunia mwaka huo watakuwa wanaadikwa majina yao usiku huo. Uzushi huo ukasambaa katika baadhi ya nchi kwa wingi ukawa maarufu kwa sababu ya kupokelewa na wengi kwa ujinga.

Hadiyth kuhusu Swalah usiku wa Sha’baan ni ya uongo, na Hadiyth ya ‘Aliy iliyosimuliwa na Ibn Hibbaan ..’Inapofika katikati ya Sha’baan, kesha usiku huo kwa kuswali na funga mchana wake” ni dhaifu” 

Aina zote hizo za uzushi  umejumuisha ibada mbali mbali zinazotekelezwa mfano kukusanyika watu baada ya Swalah ya Magharibi na kusoma Surat Yaasiyn mara tatu kwa nia tatu tofauti. Ya kwanza kwa nia ya kuongeza umri, kwa maana ikiwa mtu ameandikiwa kuwa ni miongoni mwa watakaoaga dunia baina ya Niswfus-Sha’baan ya mwaka huu hadi Niswfus-Sha’baan ya mwaka ujao, basi mtu anaomba afutwe jina lake na aongezewe umri. Ya pili kuondoshewa balaa na shari zote. Na ya tatu kujaaliwa rizki njema. Kisha inafuatiwa na du’aa makhsusi.

Hakika huo ni uzushi unaopasa kuepukana nao na kujibakiza mtu katika ibada zake zilizothibiti katika Sunnah.

Elimisha umma

NYIRADI

image

Application ya Adhkar za Asubuhi na jioni, Dua kutoka katika Quran na maana yake, Majina mazuri ya Allah na maana yake, Swalatul-Istikhara, Dua za Mtume saw, Sayyid Al-Istighfaar,  Dua baada ya kila sala za faridha, Dua ya kuombea wazazi, Dua baada ya adhana,  Dua ya safari na dua zingine anazo hitajia Muislamu kila siku.

Hii Application muhimu sana kwa Waislamu (For Swahili speaking Muslims).

Download hapa:

Nyiradi za asubuhi na jioni na Dua zingine

Please send it to others.

Yasome haya yatakusaidia katika maisha yako

image

Mueke chura kwenye kiti cha dhahabu utamuona ataruka aende kwenye tope hivi ndio baadhi ya watu walivyo, namna utakavyomuenua atarudi mahala anapotoka….

Usimhuzunikie mtu aliyekubadilikia ghafla, huenda ikawa ameacha kujifanyisha.. (pretend)

Mwenyezi Mungu amewaumba malaika wana akili bila ya matamanio, na akawaumba wanyama wana matamanio bila akili, na akamuumba mwanadamu akampa akili na matamanio, basi ambaye akili yake itashinda matamanio yake anaungana na malaika, na ambaye matamanio yake yatashinda akili yake anaungana na wanyama.

Mwanadamu maishani ni kama kalamu (pencil), anachongwa na makosa ili aandike kwa khati nzuri..anaendelea hivi mpaka kalamu iishe na kunabaki mazuri aloyaandika.

Usililie kila kitu kilichopita na iwe ni funzo kwako, hakuna kitu kinakufanya mkubwa isipokuwa maumivu makubwa, na sio kila kuanguka ndio mwisho kwani kuanguka kwa mvua ni mwanzo mwema.

Uslubu wako ni fani: kutangamana na wengine ndio cheo chako, kila uslubu wako ukipanda cheo chako kinapanda.

Wanamsifu mbwa mwitu naye ni hatari kwao, na wanamdharau mbwa naye ni mlinzi wao…watu wengi wanawadharau wanaowahudumia na wanawaheshimu wenye kuwadharau.

Kuwa na mnyama rafiki ni bora kuliko kuwa na rafiki mnyama!!

Nilitabasamu nilipokosa ninachokitaka nikafahamu kuwa Mungu anataka nipate zaidi ya ninachotaka nikatabasamu tena upya…

Ukiumia kwa maumivu ya mwengine basi wewe ni mwema, na ukishiriki katika matibabu yake, basi wewe ni mtukufu…

Barabara ya kifo (Bolivia)(I believe those stone cairns in the picture above mark a spot
where vehicles have gone off the road.)

Two trucks passing – no room for error!Down below across the valley is the winding Road of Death as seen from the village of Coroico. Unbelievable.

50 reasons why Muhammad (S.A.W) is so great

Source: The finalrevelation blogspot

I have seen Non Muslims and others always wonder why we Muslims love and adore the final prophet (s.a.w) so much. Why does every Muslim have to follow him and what is so Great about Rasool (s.a.w) so on and so forth. Well the answer to this can never be short. It is as huge as 500 volumes of Books. But a person is known from his actions, his teachings, his principles. And i shall enlist one example per aspect of life, or say one example per topic showing the teachings of rasool (s.a.w).

Spirituality


The Prophet said: ‘Wealth does not come from having great riches; (true) wealth is contentment of the soul.’ (Sahîh Bukhârî, Sahîh Muslim)

 

Note: the contentment of the soul is in doing what is right and shunning what is wrong.

Cognizance 


The Prophet said: ‘The similitude of the one who contemplates (thinks , believes, obeys) his Lord versus the one who does not is that of the living versus the dead.’ (Sahîh Bukhârî, Sahîh Muslim)

Sincerity


The Prophet said: ‘Actions will be judged according to their intentions.’ (Sahîh Bukhârî, Sahîh Muslim)

Mercy


The Prophet said: ‘Show mercy to those on earth so that He who is in heaven will have mercy on you.’ (Sunan At-Tirmidhî)

Gentleness


The Prophet said: ‘Whoever is deprived of gentleness is deprived of all good.’ (Sahîh Muslim)

Forgiveness


The Prophet said: ‘Whoever suffers an injury  done to him and forgives (the person responsible), Allah will raise his status to a higher degree and remove one of his sins.’ (Sunan At-Tirmidhî)

Virtue


The Prophet said: ‘Do not be people without minds of your own, saying that if others treat you well you will treat them well, and that if they do wrong you will do wrong. Instead, accustom yourselves to do good if people do good and not to do wrong if they do evil.’ (Sunan At-Tirmidhî)

Justice


The Prophet said: ‘The most virtuous jihâd (striving) is when one speaks a word of truth before an unjust ruler.’ (Sunan Abî Dawûd, Sunan At-Tirmidhî, Sunan Ibn Mâjah)

Civility


The Prophet said: ‘The Muslim does not slander, curse, speak obscenely, or speak rudely.’ (Sunan At-Tirmidhî)

Honesty


The Prophet said: ‘Honesty leads to righteousness and righteousness leads to Paradise. A man remains honest and concerned about honesty until he is recorded as an honest man with Allah. Lying leads to sinfulness and sinfulness leads to the Fire. A man keeps lying and remains partial to lies until he is recorded as a liar with Allah.’ (Sahîh Bukharî, Sahîh Muslim)

Tolerance & Respect


Once the Prophet was seated at some place in Madinah, along with his Companions. During this time a funeral procession passed by. On seeing this, the Prophet stood up. One of his companions remarked that the funeral was that of a Jew. The Prophet replied, “Was he not a human being?” (Sahîh Bukhârî, Sahîh Muslim, Sunan An-Nasâ’î)

A disbelieving Bedouin urinated in the mosque, and the people rushed to beat him. Allah’s Apostle ordered them to leave him alone, let him finish and pour water over the place where he has passed urine. The Prophet then explained to the Bedouin calmly, “This is a place of worship, in it is the worship of God and the reading of Qur’an.” After the Bedouin had left, the Prophet then said to his companions, ” You have been sent to make things easy (for the people) and you have not been sent to make things difficult for them.” (Sahîh Bukhârî, Sahîh Muslim)

Equality

 

The Prophet said: ‘There is no superiority for an Arab over a non-Arab, nor for a non-Arab over an Arab, nor for a fair-skinned person over a person with dark skin, nor for a dark-skinned person over a person with fair skin. Whoever is more pious and God-fearing is more deserving of honour.’ (Musnad Ahmad)

Gratitude


The Prophet said: ‘Contemplate those who have less than you and not those who have more than you, lest you belittle the favors of Allah conferred upon you’. (Sahîh Bukhârî, Sahîh Muslim)

Simplicity


The Prophet said: ‘What is little but sufficient is better than that which is abundant but causes heedlessness.’ (Sahîh Ibn Hibbân)

Humility


The Prophet said: ‘God has revealed to me that you must be humble, so that no one oppresses another and boasts over another.’ (Sahîh Muslim, Sunan Abî Dawûd)

Generosity

The Prophet said: ‘The food of two people is enough for three, and the food of

three people is enough for four.’ (Sahîh Bukhârî, Sahîh Muslim)

Appreciation


The Prophet said: ‘Whoever does not thank people (for their favors) has not thanked Allah (properly), Mighty and Glorious is He!’ (Musnad Ahmad, Sunan At-Tirmidhî)

Calmness


The Prophet said: ‘Calmness and determination is from Allah and haste is from Satan.’ (Sunan At-Tirmidhî)

Patience


The Prophet said: ‘No one can give a better or more abundant gift than patience.’ (Sahîh Bukhârî, Sahîh Muslim)

Perseverance 


The Prophet said: ‘There is no clement person who has not stumbled, nor is there no wise person who possesses no experience.’ (Sunan At-Tirmidhî, Mustadarak Al-Hâkim)

Tolerance


The Prophet said: ‘Do not search for (the faults of others), for if anyone searches for (others) faults, God will search for his.'(Sunan Abî Dawûd)

Self-critical


The Prophet said: ‘Blessed is he who preoccupies himself with his own defects, rather than those of others.’ (Musnad Al-Bazzâr)

Socializing


The Prophet said: ‘Make things easy (for people) and do not make them difficult, and cheer people up and do not drive them away.’ (Sahîh Bukhârî, Sahîh Muslim)

Moderation


The Prophet said: ‘The religion (of Islam) is easy. No one ever made it difficult without it becoming too much for him. So avoid extremes and strike a balance, do the best you can and be cheerful, and seek Allah’s help (through prayer) in the morning, and evening, and part of the night.’ (Sahîh Bukhârî)

Charity


The Prophet said: ‘Charity (sadaqah) is due upon every joint of a person on every day that the sun rises. Administering justice between two people is an act of charity; and to help a man concerning his riding beast by helping him on to it or lifting his luggage on to it is an act of charity; a good word is charity; and every step which you take to prayer is charity; and removing that which is harmful from the road is charity.’ (Sahîh Bukhârî)

Community


The Prophet said: ‘The believer is not the one who eats his fill when the neighbour beside him is hungry.’ (Sunan Al-Bayhaqî)

Affability


The Prophet said: ‘The believer is one who is sociable [with others], and there is no benefit in one who is not sociable [with others] nor in one who is not met sociably [by them].’ (Mustadarak Al-Hâkim, Shu’ab al-Îmân Al-Bayhaqî)

Business Ethics


The Prophet said: ‘A truthful and trustworthy merchant will be in the company of the prophets, the very truthful, and the martyrs.’ (Sunan At-Tirmidhî 1209, Sunan Ad-Dârimî, Sunan Ad-Dâraqutnî)

 

Ibn Umar reported: A man mentioned to the Messenger of Allah, peace be upon him, that he was deceived in a business transaction, so he said, “When you enter into a transaction, buying or selling, say: there should be no deception.” [Sahih Muslim, Book 10, Number 3663]
Employment


The Prophet said: ‘Pay the laborer his due (wage) before his sweat dries.’ (Sunan Ibn Mâjah)

Leadership


The Prophet said: ‘On a journey, the leader of the group is their servant.’ (Sunan Ibn Mâjah, Shu’ab Al-Îmân Al-Bayhaqî)

 

this is a narration with detailed and far insights. A wise person , who understands the meaning of this hadeeth, truly has no option but to smile and agree.

Reliability


The Prophet said: ‘He who does not keep his trusts – lacks in faith and he who does not keep his agreements – lacks in religion’.(Shu’ab Al-Îmân Al-Bayhaqî)

Accountability


The Prophet said: ‘The burden of proof is upon the claimant and the taking of oath is upon the defendant.’ (Sunan Al-Bayhaqî)

Responsibility


The Prophet said: ‘Each one of you is a guardian and is responsible for what he is entrusted with.(for e.g it could someone’s money, parents, wife, family, business, etc) ‘ (Sahîh Bukhârî, Sahîh Muslim)

Morality


The Prophet said: ‘The most perfect of the believers in faith are the best of them in moral excellence, and the best of you are the kindest to their wives. (Sunan At-Tirmidhî)

Nobility


The Prophet said: ‘None but a noble man treats women in an honorable manner, and none but an ignoble treats women disgracefully.’ (Sunan At-Tirmidhî)

Unity


The Prophet said: ‘Believers are like a single person; if his eye is in pain his whole body pains, and if his head is in pain his whole body pains.’ (Sahîh Muslim)

Family


The Prophet said: ‘The best of you is the one who is best to his own family, and I am the best of you towards my family.'(Sunan At-Tirmidhî, Sunan Ibn Mâjah)

 

The Prophet of Allah, saaws, said, “He who does not show mercy to our young or show esteem for our elders is not one of us.” [Bukhari’s Book of Manners #360, Abu Dawud, Tirmidhi, and Hakim]

 

Efficiency


The Prophet said: ‘There are two blessings that many people fail to make the most of: good health and free time.’ (Sahîh Bukhârî)

Education


The Prophet said: ‘Seeking knowledge is a religious obligation for every Muslim (male or female).’ (Sunan Ibn Mâjah, Sunan Al-Bayhaqî)

Inquiry


The Prophet said: ‘The cure for ignorance is to question.’ (Sunan Abî Dawûd)

Vigilance


The Prophet said: ‘A believer is not stung from the same hole twice.’ (Sahîh Bukhârî, Sahîh Muslim)

Discipline


The Prophet said: ‘The wise one is he who has subdued his lower self and has prepared for what follows death. And the foolish one is he who has placed his lower self in pursuance of its desires and has vain hopes about Allah.’ (Sunan At-Tirmidhî, Sunan Ibn Mâjah)

Modesty


The Prophet said: ‘Modesty is part of faith.’ (Sahîh Muslim)

Beauty


The Prophet said: ‘Allah is beautiful and loves beauty.’ (Sahîh Muslim)

Hygiene


The Prophet said: ‘Purity and cleanliness is part of faith.’ (Sahîh Muslim)

Diet


The Prophet said: ‘There is no vessel worse for the son of Adam to fill than his stomach. A few morsels are sufficient for him. If he is to consume more then a third is for his food, a third for his drink, and a third for air.’ (Sunan At-Tirmidhî, Sunan Ibn Mâjah)

Nature & Environment


The Prophet said: ‘If a Muslim plants a seedling or cultivates a field, whenever a bird a human or an animal eats of it, it will be counted as a charity for him.’ (Sahîh Muslim)

Animals


The Prophet said: ‘Anyone who kills even a sparrow for no reason (should know that) it will cry alound to Allah on the Day of the Resurrection, saying, “O my Lord! So-and-so killed me just for fun; he killed me for no reason!” ‘ (Sunan An-Nasâ’î)

A’isha said: ‘I was once riding a difficult (slow-moving) camel, so I kept hitting it. When the Prophet saw me, he said: ‘Be gentle, for gentleness adorns everything in which it is found, and its absence leaves everything tainted.’ (Musnad Ahmad)

 

Also see : Rights of Animals in Islam : The only religion to give rights. 

 

SERVANT

 

Narated by Al-Ma’rur: At Ar-Rabadha I met Abu Dhar who was wearing a cloak, and his slave, too, was wearing a similar one. I asked about the reason for it. He replied, “I abused a person by calling his mother with bad names.” The Prophet said to me, ‘O Abu Dhar! Did you abuse him by calling his mother with bad names you still have some characteristics of ignorance. Your slaves are your brothers and Allah has put them under your command. So whoever has a brother under his command should feed him of what he eats and dress him of what he wears. Do not ask them (slaves) to do things beyond their capacity (power) and if you do so, then help them.’” – [Bukhari, Vol.1, Book 2, #29]

 

LAW 

 

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Whoever among you sees an evil action, let him change it with his hand [by taking action]; if he cannot, then with his tongue [by speaking out]; if he cannot then with his heart [by hating it and feeling that it is wrong], and that is the weakest of faith.” (Narrated by Muslim, 49).

 

Prophet (s.a.w) said “Many a community ruined itself in the past as they only punished the poor and ignored the offences of the exalted. By Allaah, if Muhammad’s (My) daughter Faatimah would have committed theft, her hand would have been severed.” [Al-Bukhaari]

 

You May Also See and learn from :

a) NO RACISM IN ISLAAM 

b) PROPHET MUHAMMAD (S.A.W)’s MERCY TO THE NON MUSLIMS

c) THE RIGHTS OF PRISONERS OF WARS IN ISLAM 

d) 50 REASONS WHY MUHAMMAD (S.A.W) IS SO GREAT 

e) THE MANNERS AND CHARACTER OF MUHAMMAD IN BRIEF : A must read

 

Is there any other leader who has blessed his followers with guidance and teachings so comprehensive and profound? This is why we love our Prophet, Muhammad, may the peace and blessings of Allah be upon him.

Don’t eat too much

image

Allah says: “Eat and drink, but be not excessive. Indeed, He does not like those who commit excess.” [Sûrah al-A`râf: 31] 

Some scholars have commented on this verse, saying: “Allah has gathered together all of medicine in this verse.” 

The Prophet (peace be upon him) said: “The child of Adam fills no vessel worse than his stomach. Sufficient for the child of Adam are a few morsels to keep his back straight. If he must eat more, then a third should be for his food, a third for his drink, and a third left for air.” [Sunan al-Tirmidhî (2380) and Musnad Ahmad (17186) and authenticated by al-Albânî in Sahîh al-Jâmi`] 

No sensible person can be heedless of the negative consequences that overindulgence in food and drink has for our religious and worldly lives. These consequences go far above and beyond what we have already mentioned. Overeating dulls the intellect and impairs our thought processes. It leads to indolence. It hardens our hearts and inspires our basest passions and desires, giving Satan a chance to take over. 

5 qualities of a true believer

image

2. The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts and when His Verses (this Quran) are recited unto them, they (i.e. the Verses) increase their Faith; and they put their trust in their Lord (Alone);
3. Who perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) and spend out of that We have provided them.
4. It is they who are the believers in truth. For them are grades of dignity with their Lord, and Forgiveness and a generous provision (Paradise).

Quran (Surah Al-Anfal, verses 2 – 4)

It’s clear from these verses that the qualities of a true Muslim mentioned in these verses are the following:

When Allah is mentioned, they feel the fear of Him in their hearts;Their faith increases every time they hear and ponder over Quran’s verses;They put their trust in Allah, i.e. have Tawakkul on Allah;They perform prayers regularly;They spend in charity in the path of Allah.

As a Muslim, one can take heed from these verses and assess the state of his heart. In his tafsir, Ibn Kathir writes that none of Allah’s remembrance enters the hearts of the hypocrites upon performing what He has ordained. They neither believe in any of Allah’s Ayat nor trust (in Allah) nor pray if they are alone nor pay the Zakah due on their wealth.

The primary point is that a true believer is one when Allah is mentioned, he feels a fear in his heart, and thus implements His orders and abstains from His prohibitions.

About such people, Sufyan Ath-Thawri narrated that As-Suddi commented, “A man might be thinking of committing injustice or a sin. But he abstains when he is told, `Have Taqwa of Allah’, and his heart becomes fearful.”

Finally, for such people Allah has promised ‘grades of dignity’, i.e. special places in paradise. We know from various ahadith that paradise has many levels and the more deserving are granted better and higher grades in paradise. In a Hadith recorded by Imam Ahmad and the collectors of Sunan, Abu Atiyyah said that Ibn Abu Said said that the Messenger of Allah said,

image

Residents of Paradise see the residents of the highest grades just as you see the distant planet in the horizon of the sky. Verily, Abu Bakr and `Umar are among them (in the highest grades), and how excellent they are.”

Reference: Quran and Tafsir Ibn Kathir

– End